Ο ΣΥ.Δ.Ε.Κ ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να αντιπροσωπεύει και να προωθεί τα συμφέροντα των δημοσίων εταιρειών στην Κύπρο, που τότε συμμετείχαν στον ανεπίσημο χρηματιστηριακό θεσμό που λειτουργούσε κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ. Από το 1996 , με την λειτουργία του επίσημου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ΧΑΚ ), ο ΣΥ.Δ.Ε.Κ παραμένει ο μοναδικός Σύνδεσμος των Κυπριακών Δημοσίων Εταιρειών που έχουν εισηγμένους τίτλους στο ΧΑΚ. Ο ΣΥ.Δ.Ε.Κ είναι ιδρυτικό μέλος των Εuropean Issuers, που είναι η μόνη πανευρωπαική ομοσπονδία συνδέσμων εισηγμένων εταιρειών στα πλείστα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

flash

About Us
SYDEK was founded in 1988 to represent and promote the interests of public companies in Cyprus, which at that time were participating in the unofficial stock exchange operating under the auspices of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI). Since 1996, when the official Cyprus Stock Exchange (CSE) was established, SYDEK has been the only association of Cyprus Public Companies/Issuers listed in the CSE.

 

SYDEK is a Member of European Issuers, the only pan-European organization representing the vast majority of publicly quoted companies in Europe.

 

logo


 

Why Join Sydek?

  • Access to investors
  • Lobbying on key policy and regulatory issues
  • Best practice guides
  • Technical seminars and networking events
  • Up-to-date news and information