Ο ΣΥ.Δ.Ε.Κ ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να αντιπροσωπεύει και να προωθεί τα συμφέροντα των δημοσίων εταιρειών στην Κύπρο, που τότε συμμετείχαν στον ανεπίσημο χρηματιστηριακό θεσμό που λειτουργούσε κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ. Από το 1996 , με την λειτουργία του επίσημου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ΧΑΚ ), ο ΣΥ.Δ.Ε.Κ παραμένει ο μοναδικός Σύνδεσμος των Κυπριακών Δημοσίων Εταιρειών που έχουν εισηγμένους τίτλους στο ΧΑΚ. Ο ΣΥ.Δ.Ε.Κ είναι ιδρυτικό μέλος των Εuropean Issuers, που είναι η μόνη πανευρωπαική ομοσπονδία συνδέσμων εισηγμένων εταιρειών στα πλείστα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

flash

Welcome to the website of Sydek.org

 

 

logo


 

Why Join Sydek?

  • Access to investors
  • Lobbying on key policy and regulatory issues
  • Best practice guides
  • Technical seminars and networking events
  • Up-to-date news and information